Grundat år 1937

Om Liss & Co

E Liss & Co AB är en mekanisk verkstad med 7 anställda beläget i den lilla orten Gagnef i Dalarna. Företaget grundades 1937 och idag är vi enbart ett legoföretag, d v s vi tillverkar det kunderna vill ha. Vi svarvar i de flesta material som t ex järn, rostfritt, aluminium, mässing och plast. Våra maskiner klarar av att köra från stång Ø2- Ø67 mm samt i chuck max Ø250 mm. Seriestorleken varierar i huvudsak mellan 50st -10000st detaljer.

Vi har 21st CNC-styrda produktionsmaskiner, konventionella CNC-svarvar, längdsvarvar, fleroperationssvarvar och fleroperationsfräsar. Dessutom ett flertal maskiner för efterbearbetning som t ex planslipmaskiner, rullgängmaskin och trumlingsanläggning.
Vi kan om så önskas ombesörja t ex härdning, ytbehandling, centerlesslipning och rundslipning.

 
Vi är certifierade enligt ISO-9001 och ISO-14001

Vår affärsidé är:
Att erbjuda samt att möta kundernas krav avseende leveranstider, kvalitet, pris och service genom en modern och effektiv organisation samt kvalitetsinriktad maskinpark.

Att utföra maskinbearbetning, efterbearbetning och kvalitetskontroll av detaljer och komponenter för olika industriföretag, med en flexibilitet mellan små och stora serier samt enkla och komplicerade detaljer.


Vår kvalitetspolicy är:
Bolaget E Liss & Co AB:s policy är att producera samt marknadsföra produkter och tjänster av sådan kvalitet att våra kunders förväntningar blir till fullo uppfyllda samt ett åtagande att uppfylla krav och att ständigt arbeta med förbättringar.

Detta förutsätter produkter och tjänster med korrekt och jämn kvalitet i alla led.

Vårt kvalitetssystem innebär ett åtagande för alla anställda. All personal skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att uppfylla policyn i samband med alla arbetsmoment.

 

Vår miljöpolicy är:

Det övergripande målet för miljö- och brandskyddsarbetet i vår verksamhet vid E Liss & Co AB är att säkerställa en miljö som inte utsätter medarbetare/ arbetstagare/ byggnader och utrustning/ yttre miljö för ohälsa/ skada och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Ett aktivt och rätt bedrivet miljöarbete förebygger ohälsa och olycksfall samt främjar samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.

 Vi ska arbeta för att 

Arbetsförhållandena bör anpassas till våra medarbetares olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren bör ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

VD har ansvaret för att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.


Ni är välkommen att kontakta oss för en offert!

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer